Páskovacie stroje pre potravinárstvo   Páskovacieí stroje pre priemysel   Páskovacie stroje pre tlačiarenstvo a kartonáž   Páskovacie stroje pre marketingové balenie   Páskovače pre farmáciu   Páskovacie stroje pre mailling a pošty
   CZ  SK  DE  EN
   
   PÁSKOVACIE STROJE 
 
  Zvar ultrazvukom
(info)


  páskovače bez rámu
  páskovače s rámom
  páskovacie baliace linky
 
  Zvar tepelný (info)

   páskovačky bez rámu
  páskovačky s rámom
 
 
  VIAZACIA PÁSKA 

  papierová viazacia páska
  fóliová viazacia páska
  potlačená viazacia páska
 
 
  APLIKÁCIE PÁSKOVANIA

  potravinárstvo
 
tlač a kartonáž
 
marketing
 
farmácia
 
mailling a pošty
 
ostatné aplikácie
 
 
  O NÁS 

  kontakt
  o firme
  referencie
  servis
  na stiahnutie
 
 
 
DOWNLOAD

V rubrike download nájdete aktuálne dostupné videa páskovacích strojov a prospekty.

VIDEA PÁSKOVACÍCH STROJOV

  Video páskovačky US2000 knihy
  Video páskovačky US2000V káble
  Video páskovačka US2100 šanóny
  Video páskovače US 2000 LB manuály
  Video páskovač US2000 T stohy papiera

  Video páskovač US2000 T stohy časopisov
  Video páskovač US2000 T plast. krabičky
  Video páskovač US2000 T TTP textil
  Video páskovač US2000 T kartonáž
  Video páskovač US 2000 CSW obálky
  Video páskovač US 2000 CSW
tlačoviny 
  Video páskovač 2000 LBM MS V arch tlačovín

  Video páskovač US 2000 LBM obedové boxy
  Video páskovač US 2000 LBM tlačoviny

  Video páskovač US2000 FSB BM bankovky
  Video páskovač US2000 FSB A časopisy
  Video páskovač US2000 FSB 2 hlavy časopisy
  Video páskovač US2000 FSB hamburgery
  Video páskovač US2000 FSB krabičky liekov

  Video páskovač US2000 FSB utierky
  Video páskovač US2000 FSB cd obaly
  Video páskovač US2000 FSB obálky
  Video páskovačky US 2000 CBC krabice
  Video páskovačky US 2000 CBC obálky
  Video páskovač US 2000 RPB platov s liekmi

  Video páskovačka COM CE 240 prospekty
  Video páskovač COM CF
  Video páskovač MS 420 vaničky

 

PDF PROSPEKTY PÁSKOVACÍCH STROJOV

Prospekt páskovače COM CF
Prospekt páskovače MS 420
Prospekt páskovače COM 240
Prospekt páskovačov ULTRA SONIC

 

Doporučené prehliadače videa a PDF

Pred prehliadnutím súboru odporúčame stiahnuť a nainštalovať nasledujúce programy.

VIDEO prehrávač GOM Player - http://www.gomplayer.com/main.html

PDF prehliadač ADOBE Reader - http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_allversions.html

 

 
ATS - spoľahlivé stroje - lacná páska    
 
 

© 2008 UNIPACK Milan Ligocki - Páskovacie stroje na široké papierové a fóliové viazacie pásky.