Páskovacie stroje pre potravinárstvo   Páskovacie stroje pre priemysel   Páskovacie stroje pre tlačiarenstvo a kartonáž   Páskovacie stroje pre marketingové balenie   Páskovače pre farmáciu   Páskovacie stroje pre mailling a pošty
   CZ  SK  DE  EN
   
   PÁSKOVACIE STROJE 
 
  Zvar ultrazvukom
(info)


  páskovače bez rámu
  páskovače s rámom
  páskovacie baliace linky
 
  Zvar tepelný (info)

   páskovačky bez rámu
  páskovačky s rámom
 
 
  VIAZACIA PÁSKA 

  papierová viazacia páska
  fóliová viazacia páska
  potlačená viazacia páska
 
 
  APLIKÁCIE PÁSKOVANIA

  potravinárstvo
 
tlač a kartonáž
 
marketing
 
farmácia
 
mailling a pošty
 
ostatné aplikácie
 
 
  O NÁS 

  kontakt
  o firme
  referencie
  servis
  na stiahnutie
 
 
 
VÝHODY ULTRAZVUKU PROTI TEPELNÉMU ZVARU

Ultrazvukové zváranie je prielomová technológia v obore páskovania a dá sa prirovnať svojim významom k objavu páskovania plastovou páskou alebo uvedenia na trh páskovačov na 5mm pásku alebo k uvedeniu technológie frikčného zvárania.

Čo je to ultrazvukové zváranie ?

Ultrazvuk je zváranie pásky vlnením o frekvencii 40 000Hz. Pri tomto zváraní je zahrievaný len povrch styku pásiek - nezahrieva sa zváracia hlava, ale len páska.


Výhody ultrazvuku - pre laikov

Ultrazvuk je prevratný, pretože narozdiel proti tepelnému sváru Vám prinesie:

  • nemusíte čistiť a udržiavať zváraciu hlavu ako u tepelného zvárania
  • nemusíte čakať až sa stroj nahreje
  • nevytvára jedovaté splodiny z pásky tým, že by ju zahrievala na vysokú teplotu
  • stroj je jednoduchší vo svojej konštrukcii
  • supernízka spotreba elektrickej energie
Ďalšie výhody nájdete v kapitole "Výhody zvuku pre odborníkov.


Nenechajte sa napáliť (čiže bludy našej konkurencie)

Naši predajcovia sa dnes a denne stretávajú s praktikami konkurencie, ktorá sa beznádejne snaží zakrývať nevýhody tepelného zvaru. Tu je niekoľko rád, ako sa vyhnúť ich najobvyklejším bludom:

OMYL č. 1 - Iní výrobcovia majú stroje s ultrazvukovým zvarom pre široké pásky
Ultrazvukové zváranie je patentovo chránené firmou ATS. Nikto iný Vám túto technológiu nemôže ponúknuť, aby neporušil nelegálne patenty. Niektorí výrobcovia vkladajú názov ULTRA do názvu stroja, aby vzbudili domnienku, že stroj obsahuje ULTRAZVUK - bohužiaľ ani tieto stroje  ultrazvukové zváranie neobsahujú. Ultrazvukové zváranie poznáte, keď v stroji nájdete súčiastku, ktorá vypadá ako súčiastka na obrázku.
OMYL č.  2 - Ultrazvuk škodí zdraviu
Ultrazvukové zváranie nie je škodlivé zdraviu, pretože nevyžaruje akékoľvek vlnenie alebo zváranie mimo stroj ani ultrazvukovou jednotku. Vysokej frekvencii je vystavená len páska.

OMYL č.  3 - Stroje s ultrazvukom nesmú používať  ľudia s kardiostimulátorom
Ultrazvukové zváranie neohrozuje ľudí s kardiostimulátorom viď. OMYL č.2 ultrazvuk škodí zdraviu.

OMYL č.  4 - Stroje pre ultrazvuk potrebujú špeciálne drahý materiál pre páskovanie
Ultrazvukové zváranie dovoľuje zvárať obyčajné plastové pásky a preto výrobné náklady na viazaciu pásku nižšie ako pre pásku pre tepelný zvar.


Výhody ultrazvuku - pre odborníkov

Rada technikov vo výrobách ani netuší, že od páskovacieho stroja môžu chcieť viac, než na čo zvyknutí vďaka vákuu, v ktorom ich držia dodávatelia baliacej techniky. V nasledujúcej tabuľke preto nájdete podrobne popísané rozdiely medzi ultrazvukovým a tepelným zváraním.

  Tepelný zvar Ultrazvukový zvar ATS
Kvalita zvaru   
Závislosť na okolnej teplote Áno Nezávislé
Závislosť na vlhkosti Áno Nezávislé
Závislosť na znečistení prachom Áno Nezávislé
Závislosť na kvalite termoregulácie v stroji Áno Nezávislé
Závislosť na kvalite materiálu Áno Nezávislé
Možno vizuálne kontrolovať kvalitu zvaru Nie Áno
Závislosť kvality zvaru na čistote zváracej hlavy Áno Nezávislé
Možnosť nastavenia pevnosti zvaru u fólie Nie Áno
    
Údržba, nastavenie a prevádzka stroja   
Mechanizmus zvárania Zložitý kyvný/posuvný jednoduchý prítlačný
Nutnosť čistenia hlavy od napáleného materiálu Áno Nie je potrené
Doba nahrievania 15 - 30 s Nie je potrebné
   
Náklady na technológiu   
Obstarávacia cena technológie NízkaZvýšená
Prevádzkové náklady technológie Zvýšené Nízke
    
Bezpečnosť a čistota   
Vytváranie výparov Áno Bez výparov
Radiácia žiarenia Áno tepelná Nevyžaruje
Možnosť spálenia o zvárací element Áno Bez rizika
   
    
LEGENDA:   
Dobrá vlastnosť    
Zlá vlastnosť   


 
 
ATS - spoľahlivé stroje - lacná páska    
 
 

© 2008 UNIPACK Milan Ligocki - Páskovacie stroje na široké papierové a fóliové viazacie pásky.